Donos do PIP

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem nadzorującym przestrzeganie prawa pracy. To również jedna z wielu instytucji zajmującej się sprawdzaniem donosów. Nieprzestrzeganie zasad BHP, łamanie praw pracowniczych, brak zapłaty za pracę czy umowa cywilnoprawna, która w rzeczywistości powinna być umową o pracę – w głównej mierze na to skarżą się Polacy.

Anonimy sprawdzane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Każdy, kto decyduje się napisać donos do PIP, powinien pamiętać o tym, iż nie może być on anonimowy. Skargi, które nie zawierają danych autora, są pozostawiane bez rozpoznania – odbywa się to zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy anonimowa skarga jest rozpatrywana – dzieje się tak wówczas, gdy opisane w niej zostały rażące przypadki naruszania prawa pracy, np. istnieje podejrzenie, że to pracownik PIP narusza prawo lub życie pracownika jest zagrożone.

Czy zatem osoby wysyłające donosy do PIP i podpisujące się z imienia oraz nazwiska mają się czego obawiać? Otóż nie, ponieważ bez ich pisemnej zgody PIP nie może ujawnić danych osobowych – są one objęte tajemnicą służbową.

Jak napisać donos do PIP?

Ujawnienie danych autora to podstawowy warunek rozpatrzenia skargi, ale nie jedyny. Oprócz tego w takim piśmie powinny się znaleźć:

– miejscowość i data sporządzenia donosu,

– dokładny adres Inspektoratu Pracy,

–  adres i nazwa zakładu pracy,

– przedstawienie sytuacji – czyli przepisów, które zdaniem autora są łamane,

– podpis osoby, która składa skargę.

Jeżeli skarga nie będzie zawierała wszystkich wymaganych elementów, wówczas autor musi liczyć się z tym, że zostanie wezwany przez PIP w celu złożenia wyjaśnienia i uzupełnienia donosu.

Jak wysłać donos do PIP?

Donos do PIP można złożyć osobiście – w formie pisemnej lub ustnej.  Przyjmowane są również skargi składane telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu oraz poczty elektronicznej – e-skarga to coraz częściej wybierane rozwiązanie, gdyż sprawę da się załatwić bez wychodzenia z domu.

Wzór donosu do PIP

Pomimo tego, iż wymaga się, aby skarga do PIP zawierała określone informacje, nie ma jednego odgórnie obowiązującego wzoru takiego pisma. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór donosu do PIP:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *