UOKiK – jaka jest jego rola w zachowywaniu przepisów prawa konsumenckiego w Polsce?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo tak brzmi rozwinięcie skrótu UOKiK, to jeden z organów administracji państwowej. Stoi na straży przestrzegania aktualnego prawa konsumenckiego i prawa konkurencji. Jego rolą jest przede wszystkim budowanie polityki antymonopolowej, a także ochrony konsumentów. Urząd zajmuje się także opiniowaniem różnego rodzaju projektów dotyczących pomocy publicznej.

Kilka słów o historii

Powołany niemal 30 lat temu, w 1990 roku, UOKiK działa na podstawie ustawy. Obecnie obowiązuje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 roku. Czasami jest określany jako urząd antymonopolowy, jednak tak samo dużą uwagę przywiązuje do kontroli przestrzegania prawa konsumenckiego. Najważniejszym i niosącym za sobą największą odpowiedzialność, stanowiskiem jest prezes, który odpowiada bezpośrednio przed premierem. Urząd ma możliwość nakładania kar, w tym finansowych, na firmy, które nie przestrzegają przepisów ustawy.

Co oferuje UOKiK?

Konsumentem jest praktycznie każdy obywatel. Wystarczy kupić dowolną rzecz lub wykupić usługę. Prawa konsumenta są bardzo ważne – wydając pieniądze może oczekiwać wypełnienia postanowień umowy (choćby była to umowa kupna-sprzedaży). Jeśli cokolwiek w trakcie transakcji, a także później, z towarem lub usługą dzieje się coś nieprawidłowego, konsument może sięgnąć po przysługujące mu możliwości. W prawie konsumenckim są zawarte przepisy, które umożliwiają wysnucie roszczeń wobec nieuczciwego sprzedawcy lub usługodawcy. Poznanie swoich praw ułatwia UOKiK.

Na stronie internetowej UOKiK można zapoznać się z polskim i unijnym prawem oraz orzeczeniami sądowymi, które dotyczyły nieprzestrzegania prawa konsumenckiego. Można także wygodnie wysyłać zgłoszenia do urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, a także tradycyjnie, osobiście, w siedzibie Urzędu w Warszawie bądź listownie. UOKiK może wszcząć postępowanie dotyczące nieuczciwych przedsiębiorców.

Prawnik to zawsze najlepsze wsparcie

Każda osoba, która podejrzewa, że złamano jego prawa konsumenckie, może poszukiwać informacji w UOKiK. Nic jednak nie zastąpi profesjonalnego doradztwa prawnika, który indywidualnie pozna i rozpatrzy każdą sytuację, pomoże przejść przez cały proces sądowy i rozwieje wątpliwości. Radcy prawni i adwokaci ze swojej strony także korzystają z możliwości złożenia skarg do UOKiK i przeglądają dostępną na stronie Urzędu bazę wyroków, dzięki czemu mogą stanowić kompleksowe wsparcie dla swoich klientów.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *