UOKiK – jaka jest jego rola w zachowywaniu przepisów prawa konsumenckiego w Polsce?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo tak brzmi rozwinięcie skrótu UOKiK, to jeden z organów administracji państwowej. Stoi na straży przestrzegania aktualnego prawa konsumenckiego i prawa konkurencji. Jego rolą jest przede wszystkim budowanie polityki antymonopolowej, a także ochrony konsumentów. Urząd zajmuje się także opiniowaniem różnego rodzaju projektów dotyczących pomocy publicznej.

Kilka słów o historii

Powołany niemal 30 lat temu, w 1990 roku, UOKiK działa na podstawie ustawy. Obecnie obowiązuje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 roku. Czasami jest określany jako urząd antymonopolowy, jednak tak samo dużą uwagę przywiązuje do kontroli przestrzegania prawa konsumenckiego. Najważniejszym i niosącym za sobą największą odpowiedzialność, stanowiskiem jest prezes, który odpowiada bezpośrednio przed premierem. Urząd ma możliwość nakładania kar, w tym finansowych, na firmy, które nie przestrzegają przepisów ustawy.

Co oferuje UOKiK?

Konsumentem jest praktycznie każdy obywatel. Wystarczy kupić dowolną rzecz lub wykupić usługę. Prawa konsumenta są bardzo ważne – wydając pieniądze może oczekiwać wypełnienia postanowień umowy (choćby była to umowa kupna-sprzedaży). Jeśli cokolwiek w trakcie transakcji, a także później, z towarem lub usługą dzieje się coś nieprawidłowego, konsument może sięgnąć po przysługujące mu możliwości. W prawie konsumenckim są zawarte przepisy, które umożliwiają wysnucie roszczeń wobec nieuczciwego sprzedawcy lub usługodawcy. Poznanie swoich praw ułatwia UOKiK.

Na stronie internetowej UOKiK można zapoznać się z polskim i unijnym prawem oraz orzeczeniami sądowymi, które dotyczyły nieprzestrzegania prawa konsumenckiego. Można także wygodnie wysyłać zgłoszenia do urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, a także tradycyjnie, osobiście, w siedzibie Urzędu w Warszawie bądź listownie. UOKiK może wszcząć postępowanie dotyczące nieuczciwych przedsiębiorców.

Prawnik to zawsze najlepsze wsparcie

Każda osoba, która podejrzewa, że złamano jego prawa konsumenckie, może poszukiwać informacji w UOKiK. Nic jednak nie zastąpi profesjonalnego doradztwa prawnika, który indywidualnie pozna i rozpatrzy każdą sytuację, pomoże przejść przez cały proces sądowy i rozwieje wątpliwości. Radcy prawni i adwokaci ze swojej strony także korzystają z możliwości złożenia skarg do UOKiK i przeglądają dostępną na stronie Urzędu bazę wyroków, dzięki czemu mogą stanowić kompleksowe wsparcie dla swoich klientów.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *