Darowizna od rodziców

Rodzice często przekazują swoich dzieciom darowiznę. Przedmiotem umowy najczęściej jest nieruchomość mieszkalna, samochód lub pieniądze. Zazwyczaj przy tej okazji pojawia się pytanie o kwestie podatkowe – czy darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

Darowizna od rodziców a zwolnienia podatkowe

Co do zasady każda darowizna jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny, np. mieszkania, a także od przynależności stron umowy do określonej grupy podatkowej. Warto pamiętać, iż w ramach poszczególnych grup podatkowych obowiązują kwoty wolne od podatku – podatek naliczany jest od nadwyżki. W najkorzystniejszej pod tym względem sytuacji znajdują się osoby należące do 0 grupy podatkowej, które funkcjonuje w ramach I grupy. Grupę 0 tworzą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Jak więc widać, znajdują się tu rodzice i ich dzieci. Wszystkie darowizny przekazane w obrębie grupy 0 są zwolnione z podatku.

Zwolnienie podatkowe – zasady

Aby darowizna od rodziców została zwolniona z podatku, musi zostać spełniony ważny warunek. Chodzi o to, że obdarowany musi ją zgłosić do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego – zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Nie trzeba tego robić jedynie wówczas, gdy umowę sporządzono w formie aktu notarialnego – w takiej sytuacji na notariuszu spoczywa odpowiedzialność za załatwienie wszelakich formalności. W niektórych przypadkach darowizna musi mieć formę aktu notarialnego, np. gdy jej przedmiotem jest nieruchomość. Uwaga: bez względu na to, czy w rachubę wchodzi akt notarialny, czy zwykła umowa, darowizna musi być udokumentowana. Niezgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego pociąga za sobą pewne konsekwencje – trzeba liczyć się z tym, że zostanie ona opodatkowana na zasadach ogólnych, można też dostać karę za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia.

Darowizna od rodziców a zachowek

Kilka słów o zachowku – zagadnienie te nierzadko pojawia się przy omawianiu tematów związanych z darowizną od rodziców. Zachowek ma na celu chronić najbliższe osoby spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn – czyli zabezpieczać interesy osób, które zostały pominięte w testamencie. Prawo do zachowka przysługuje małżonkowi, zstępnym i rodzicom spadkodawcy (ale tylko powołanym do spadku z ustawy).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *