Darowizna pieniężna

Przekazanie darowizny pieniężnej zawsze wzbudza mnóstwo wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim kwestii podatkowych, ale nie tylko. O czym zatem należy pamiętać, aby postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskać zwolnienie z podatku?

Akt notarialny – potrzebny czy nie?

Przyjmuje się, że umowa darowizny powinna mieć formę pisemną. Nie zawsze jednak trzeba ją sporządzać u notariusza –w przypadku darowizn pieniężnych nie jest to wymagane. Oczywiście jeśli strony wyrażają taką wolę, nic nie stoi na przeszkodzie. Darowizna dochodzi do skutku w momencie, gdy obdarowany otrzyma określoną kwotę pieniężną.

Przelew czy gotówka – co wybrać?

Przekazać pieniądze można przekazać przelewem lub wręczyć je do ręki. Członkowie najbliższej rodziny muszą jednak mieć na uwadze to, że jeśli chcą uzyskać zwolnienie podatkowe, darowiznę należy udokumentować – z tego właśnie względu wskazane jest przekazanie pieniędzy przelewem na rachunek bankowy. Wyciąg z konta stanowi dowód przekazania darowizny.

Komu przysługuje zwolnienie podatkowe?

Darowizna pieniężna – podobnie jak każda inna darowizna – jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Jego wysokość zależy od wysokości przekazanej kwoty oraz od przynależności stron umowy do grupy podatkowej. W grupach podatkowych obowiązują kwoty wolne od podatku: 9637 zł  w I grupie podatkowej, 7276 zł  w II grupie podatkowej oraz 4902 zł w III grupie podatkowej.

W ramach I grupy podatkowej funkcjonuje grupa 0 (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), której członkowie są zwolnieni z obowiązku podatkowego, jeżeli darowizna:

– została zgłoszona do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od jej przekazania,

– jest udokumentowana.

Nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia, jeżeli umowę sporządzono u notariusza lub kiedy wartość darowizn otrzymanych od jednej osoby w przeciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, nie przekracza łącznie kwoty wolnej od podatku.

Polecenie a darowizna pieniężna

W umowie darczyńca ma prawo zobligować obdarowanego do przekazania pieniędzy na konkretny cel. Polecenie musi być sformułowane w sposób nie budzący wątpliwości i wyraźnie zaznaczone w umowie. Obdarowany nie musi się do niego dostosowywać, jeśli jest to usprawiedliwione istotną zmianą stosunków pomiędzy nim a darczyńcą lub kiedy zwrócił darczyńcy w pełnej kwocie otrzymaną darowiznę.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *