Donos na sąsiada

Sąsiad sąsiadowi wilkiem? Temu wrażeniu czasem trudno się oprzeć – a pracownicy wielu urzędów posiadają na to dowody w postaci donosów. Polacy nie mają większych problemów z pisaniem skarg na sąsiadów – kierują się przy tym rozmaitymi przesłankami.

Donosy na sąsiadów to temat wzbudzający sporo kontrowersji. Autorzy takich pism często tłumaczą się chęcią spełnienia obywatelskiego obowiązku, ponieważ w ich opinii inne osoby oszukują państwo i łamią obowiązujące przepisy. Z dużej mierze skargi mają wiele wspólnego z osobistymi niesnaskami i zwykłą zazdrością. Z drugiej strony nie brakuje sytuacji, gdy zgłoszenie skierowane do odpowiedniej instytucji doprowadziło nawet do uratowania komuś życia, np. w przypadkach przemocy domowej.

Gdzie trafiają donosy na sąsiadów?

Zdecydowanie najczęściej Polacy kierują skargi do urzędów skarbowych. Najwięcej donosów fiskus otrzymuje w okresie od stycznia do końca kwietnia – jest to czas składania rocznych zeznań podatkowych. Urzędnicy są informowani m.in. o tym, że czyjś sąsiad żyje ponad stan, nie zarejestrował działalności gospodarczej, prowadzi sklep i nie rejestruje za pomocą kasy fiskalnej wszystkich dochodów itp.

Skarbówka nie jest jednak jedynym adresatem donosów. Trafiają one również do:

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Autorzy donosów przeważnie skarżą się na to, że ich sąsiedzi niesłusznie pobierają niektóre świadczenia, np. renty, lub że przebywają na „lewym” zwolnieniu lekarskim, a tym czasie robią remont albo wyjeżdżają do pracy za granicę.

– nadzoru budowlanego

Większość spraw, którymi zajmuje się nadzór budowlany, to właśnie efekt donosów. Zazwyczaj chodzi o inwestycje wzbudzające sporo emocji, ale nie tylko. Niekiedy autorzy donosów liczą na to, że kontrola nadzoru pomoże w rozwiązaniu sporu dotyczącego przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Niejednokrotnie też autorzy skarg dają w ten sposób upust swej zawiści, bo trudno im pogodzić się z tym, że sąsiadowi nieźle się powodzi i stać go na kosztowny remont bądź budowę domu.

– prokuratury

Przedmiotem pism adresowanych do prokuratury są głównie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.

– opieki społecznej

Donosy do opieki społecznej poruszają kwestie m.in. krzywdzenia dzieci, przemocy w rodzinie itp.

Przy tej okazji warto jeszcze nadmienić, iż mnóstwo zgłoszeń otrzymuje policja. Polacy zarzucają sąsiadom przede wszystkim naruszanie porządku, chociaż w praktyce często się okazuje, że komuś przeszkadzają dochodzące zza ściany odgłosy codziennego życia. Są też i powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Bez względu na to, czego dokładnie zgłoszenie dotyczy, policja ma w obowiązku je sprawdzić.

Jak napisać donos na sąsiada?

Aby donos był skuteczny – czyli zaowocował kontrolą, muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:

– nie może być anonimowy – co do zasady urzędy i instytucje nie zajmują się anonimami (robią to tylko w szczególnych przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przez kogoś poważnego przestępstwa),

– ma zawierać konkretne informacje poparte dowodami w postaci np. fotografii, nagrań audio i wideo, zeznań świadków, kserokopii dokumentów itp.

Urzędnicy podkreślają, że nie zajmują się zwyczajnymi porachunkami sąsiadów, gdzie chodzi wyłącznie o uprzykrzenie komuś życia. Niemniej mnóstwo informacji zawartych w donosach okazuje się prawdą.

Nie ma narzuconych odgórnie wzorów donosów. Poniżej  zamieszczony jest przykładowy wzór donosu do urzędu skarbowego:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *