Zmiana danych administracyjnych a nowa karta kierowcy

Podstawę do wydania nowej karty kierowcy stanowi nie tylko jej utrata, uszkodzenie czy koniec terminu ważności. Istotną przesłanką jest również zmiana danych administracyjnych – i w takiej sytuacji konieczne jest złożenie podania o nowy dokument.

Posiadanie karty kierowcy oznacza dla właściciela szereg obowiązków. Musi on m.in. dopilnować, aby dane znajdujące się na tym dokumencie były zgodne z informacjami zamieszczonymi na prawie jazdy. Jak wiadomo, jednym z powodów, dla którego trzeba wymieniać prawo jazdy, jest zmiana danych administracyjnych. W takiej sytuacji nie wolno zapomnieć także i o złożeniu wniosku o wydanie nowej karty kierowcy.

Zmiana danych administracyjnych – jak otrzymać nową kartę kierowcy?

W celu uzyskania nowej karty kierowcy z powodu zmiany danych administracyjnych niezbędne jest złożenie wniosku do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Można to zrobić listem poleconym za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej, niemniej w tym drugim przypadku nieodzowne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poprawnie wypełnione podanie należy uzupełnić o następujące załączniki:

– dotychczasowa karta kierowcy,

– zdjęcie,

– kserokopia aktualnego prawa jazdy,

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty.

Warto przypomnieć, iż we wniosku trzeba zaznaczyć, że chodzi o wymianę karty z powodu zmiany danych administracyjnych. Stosowna rubryka znajduje się w części C podania.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *